Modig som Mitwa – Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn

S 15 Mitwa PotovanjaMitwa Potovanja, hvor hen vil du dra?
Vil du til Sveits eller Afrika?
Kanskje til fjells, til en øy eller by?
Eller kanskje til månen med fly?

I 2012 ble jeg spurt om å være kunstnerisk leder i et prosjekt initiert av Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole. Prosjektet het: «Fra kunst til språk». Sammen med musiker og førskolelærer Aslak van der Lubbe reiste jeg rundt til 4 barnehager i Bergen og laget improvisasjonsfortellinger. Hovedpersonen i fortellingene var bamsen du ser på bildet: Mitwa Potovanja. Med Mitwa som følgesvenn dro barna, Aslak og jeg på improviserte imaginære reiser over hele verden,  og det var barna som bestemte hvor ferden gikk, og hva som skjedde underveis. Målet med prosjektet var å stimulere til språk gjennom kunstfaglig metode, særlig hos flerspråklige barn, og ikke bare verbalspråk, men også fysisk språk, musikkspråk, dansespråk og visuelt språk.

Med på laget hadde vi forsker Tiri Bergesen Schei, som er førsteamanuensis på Høgskolen i Bergen, og masterstudent Stephanie Hörmansperger som skrev masteroppgave om prosjektet. Som prosjektleder hjalp Tiri oss med å bruke systematisk refleksjon underveis som metode. Vi oppdaget at mange av de grepene man som kunstner og leder av kunstfaglig aktivitet gjør for at ting skal fungere, er taus kunnskap, altså noe man gjør nesten automatisk. Det sitter i ryggraden. Grepene ligger ofte i detaljene. Små endringer i detaljer kan utgjøre hele forskjellen mellom suksess og fiasko, og om du føler deg modig som leder i kunstnerisk arbeid med barn.

Disse oppdagelsene resulterte i et samarbeid mellom Tiri og meg om å skrive boken:

Modig som Mitwa – kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn

Modig som Mitwa omslag aug

Denne boken er et arbeidsverktøy for barnehagelærere og andre som liker å jobbe kunstnerisk sammen med barn, og som ser etter nye muligheter. Her finner du mot
og ideer til å lede store og små inn i lekende landskap hvor sang og spill, improvisasjon, figurteater, forming og maling blir en naturlig del av den kreative utfoldelsen. Vår
følgesvenn Mitwa Potovanja inviterer inn og viser vei, slik han har gjort for oss i våre kunstmøter med flerspråklige barnehagebarn. Å være modig som Mitwa er å finne
trygghet i det uforutsigbare, som på en ekte reise. I boken finner du praktiske øvelser og tips for slik utfoldelse, og metoder for faglig refleksjon.

Boka kom ut på Fagbokforlaget høsten 2016 og ble lansert på Høgskolen i Bergen 12. september. Mer om boken finner du her

S 22 Mitwas sekk